top of page

UTBILDNINGAR

ROBS utbildar, föreläser och handleder om våld i nära relationer.

Vi riktar oss till personal på skyddat boende, inom kommun, myndigheter och landsting,  men även till företag som önskar fördjupad kunskap om våld i nära relationer. Vi erbjuder utbildningar som är anpassade efter era behov, önskemål och målgrupp.

Hur man bedriver skyddat boende

Här får du alla redskap och verktyg som du behöver för att kunna bedriva ett professionellt skyddat boende.

2  

Grundutbildning i Våld i nära relationer/Hedersrelaterat våld och förtryck

Utbildningen ger grundläggande kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

3

FREDA - Standardiserade bedömningsmetoder

Utbildningens syfte är att ge personal inom exempelvis socialtjänst eller utförare av socialtjänst stöd i arbetet med att upptäcka och utreda våldsutsatthet samt att göra strukturerade riskbedömningar. 

4

PATRIARK

Denna utbildning ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld.

 

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär behörighet att använda PATRIARK-V2 

5

SARA

Denna utbildning ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot om partnervåld.

 

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, videovisning som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär behörighet att använda såväl SARA:SV 

6

Månadsrapporterin och slutrapportering

Denna utbildning ger dig verktyg och vägledning i hur du på bästa och mest kvalitetssäkra sätt kontinuerligt rapporterar kring din klient.

bottom of page