top of page

BLI MEDLEM

Personalmöte
ROBS logotyp fb.jpg

BLI MEDLEM I ROBS

Nedan kan du läsa om hur ditt företag kan bli medlem i ROBS

Vilka kan bli medlemmar i ROBS?

Privata aktörer som bedriver skyddat boende och som delar ROBS värdegrund och ställningstagande kan bli medlemmar i ROBS.

ROBS ser helst att medlemmarna delar synen på att vidareutveckling och fortbildning är viktigt för att kunna bedriva en professionell verksamhet.
 

Skäl till att vara medlem i ROBS

ROBS verkar för  att stödja våra medlemmar med utbildning, omvärldsbevakning och verktyg för kvalitetsutveckling. Att vara en del av ROBS ger verksamheten ett sammanhang och bidrar till nätverkande och utveckling.


ROBS bedriver omvärldsbevakning för att våra medlemmar ska kunna hålla sig uppdaterade om vad som sker i våra frågor.
Medlemmarna får del av detta via nyhetsbrev, hemsida, mejlutskick  och genom våra utbildningar och medlemsträffar.


ROBS arbetar aktivt för att lyfta fram våra medlemmar och skall utveckla nätverk och plattformar för att synliggöra medlemmarnas verksamheter både för socialtjänst, politiker, myndigheter och andra yrkesverksamma som i sitt arbete möter våldsutsatta. 

 

Aktiva medlemmar

ROBS ser ett stort värde i att ha engagerade medlemmar som deltar och bidrar till de processer som utvecklar vårt område både organisatoriskt och politiskt.

Genom medlemskapet vill ROBS att varje medlem:

  • Deltar på ROBS årliga konferens om våld i nära relation.

  • Deltar på utbildningar och evenemang som ROBS anordnar.

  • Deltar i diskussioner och kommer med konstruktiva förslag för att utveckla ROBS.

bottom of page