top of page

OM ROBS

ROBS är en riksorganisation för alla privata aktörer som bedriver skyddat boende.

 

ROBS vill verka för att privata aktörer inom vård och omsorg som bedriver skyddat boende skall ha en stabil kunskapsgrund att vila på och vara en plattform där ROBS  kontinuerligt vidareutvecklar, vidareutbildar samt stödjer de som är medlemmar hos oss.

ROBS erbjuder kontinuerliga medlemsutbildningar och hjälp att kvalitetssäkra våra medlemmars verksamheter.
 

ROBS VÄRDEGRUND

ROBS värdegrund är att det ska vara självklart att alla ska få leva tryggt och fritt ifrån våld och förtryck samt att alla ska ha rätt till ett tryggt hem.

ROBS STÄLLNINGSTAGANDE

ROBS ställningstagande är:

  • Att alla ROBS medlemmar skall bedriva ett skyddat boende med en god kvalité.

  • Att alla ROBS medlemmar skall ha god kunskap om våld i nära relation.

  • Att alla ROBS medlemmar skall ha god kunskap om våldets konsekvenser

  • Att alla ROBS medlemmar skall arbeta utifrån ett barnperspektiv

Hör av dig!

bottom of page