top of page

Starta skyddat boende

Hos ROBS kan du som går i tankarna att starta ett skyddat boende få hjälp med alla moment ifrån tankestadiet tills du är redo för att ta emot din första klient. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Affärsplan 

Första steget är att skriva en affärsplan och budgetera för ditt skyddade boende.

Kunskap

Att veta hur du bemöter våldsutsatta vuxna och barn är grundläggande. Vi hjälper dig att få den kunskap som du saknar.

Upphandlingar

Vi kan hjälpa dig att skriva anbud vid upphandling om skyddat boende om du önskar att få ram-avtal med kommuner.

Hitta lämpligt boende

Ett säkert och tryggt boende som uppfyller alla säkerhetskrav och erbjuder en god boendemiljö är en viktig grundsten i verksamheten.

Arbetsdokument och mallar

Vi hjälper dig att ta fram de arbetsdokument och mallar som din verksamhet behöver.

Juridisk rådgivning

Dina blivande klienter kommer säkerligen att gå igenom en hel del rättsprocesser. Vi hjälper dig att få kunskap om de olika juridiska processerna.

bottom of page